Stichting Koningin Sophiafonds

 

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer A.E.H.L. Burgers van den Bogaert

Mw. M.M.H. Janssen

 

Aanvragen:

Subsidieaanvragen dienen te geschieden via het te downloaden aanvraagformulier. Zie voor de geldende voorwaarden de statuten en het beleidsplan.

Zo dient de aanvrager in de provincie Noord- of Zuid-Holland woonachtig te zijn en de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Alvorens een aanvraag in te dienen dient men per mail contact op te nemen met de om te horen of er nog een toereikend budget is.Rechtstreekse aanvragen worden niet in behandeling genomen.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Aanvragen voor het komende studiejaar dienen in principe voor 1 april in ons bezit te zijn.

 

ANBI:

Vanaf 1 januari 2008 heeft het Sophiafonds een ANBI registratie onder nummer 54248. 

Het fiscale nummer van de stichting is 007887954.

 

Verslag:

Voor het verslag van de werkzaamheden en financiŽn wordt verwezen naar het laatste jaarverslag.

Om privacy redenen zijn de namen van de subsidieontvangers niet volledig vermeld.

 

Contact secretariaat:

Stichting Koningin Sophiafonds

De Savornin Lohmanlaan 475

2566 AL Den Haag

Email: info@koninginsophiafonds.nl

 

Home†††††††† Documenten en aanvraagformulier