Stichting Koningin Sophiafonds

 

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevrouw mr. B.F.F. Gosschalk-Davidson

Secretaris / Penningmeester: mr. S.F. Fekkes

De heer A.E.H.L. Burgers van den Bogaert

Mw.drs.I.Kuivenhoven-Broeders

Mw. M.M.H. Janssen

 

Aanvragen:

Subsidieaanvragen dienen te geschieden via het te downloaden aanvraagformulier. Zie voor de geldende voorwaarden de statuten en het beleidsplan.

Zo dient de aanvrager in de provincie Noord- of Zuid-Holland woonachtig te zijn en de Nederlandse nationaliteit te hebben. Aanvragen voor het komende studiejaar dienen in principe medio april in ons bezit te zijn. Graag van te voren contact hierover met de secretaris/penningmeester, 0703238406

 

ANBI:

Vanaf 1 januari 2008 heeft het Sophiafonds een ANBI registratie onder nummer 54248. 

Het fiscale nummer van de stichting is 007887954.

 

Verslag:

Voor het verslag van de werkzaamheden en financiŽn wordt verwezen naar het laatste jaarverslag.

Om privacy redenen zijn de namen van de subsidieontvangers niet volledig vermeld.

 

Contact secretariaat:

Stichting Koningin Sophiafonds

De Savornin Lohmanlaan 475

2566 AL Den Haag

Email: info@koninginsophiafonds.nl

 

Home††††††††††††††††††††† Documenten en aanvraagformulier