Stichting Koningin Sophiafonds

 

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer A.E.H.L. Burgers van den Bogaert

Secretaris / Penningmeester: mr. S.F. Fekkes

Mw. M.M.H. Janssen

 

Aanvragen:

Subsidieaanvragen dienen te geschieden via het te downloaden aanvraagformulier. Zie voor de geldende voorwaarden de statuten en het beleidsplan.

Zo dient de aanvrager in de provincie Noord- of Zuid-Holland woonachtig te zijn en de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Alvorens een aanvraag in te dienen dient men telefonisch contact op te nemen met desecretaris/penningmeester (0703238406) om te horen of er nog een toereikend budget is.Rechtstreekse aanvragen worden niet in behandeling genomen.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Aanvragen voor het komende studiejaar dienen in principe voor 1 april in ons bezit te zijn.

 

ANBI:

Vanaf 1 januari 2008 heeft het Sophiafonds een ANBI registratie onder nummer 54248. 

Het fiscale nummer van de stichting is 007887954.

 

Verslag:

Voor het verslag van de werkzaamheden en financiŽn wordt verwezen naar het laatste jaarverslag.

Om privacy redenen zijn de namen van de subsidieontvangers niet volledig vermeld.

 

Contact secretariaat:

Stichting Koningin Sophiafonds

De Savornin Lohmanlaan 475

2566 AL Den Haag

Email: info@koninginsophiafonds.nl

Telefoon: 0703238406

Home†††††††† Documenten en aanvraagformulier